สารจากประธานสมาคมฯ

Hot Issue

Recent Activity

Recent Activity

concrete-asia-SEMINARS-AND-SHOWCASES-02

หลักสูตรของเรา

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 3 : พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 3 : Advances in Design Materials and Anchorage)

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 4 : Relation of ACI318-19 to DPT.1301/1302-61)

Sponsor

Platinum

 
01 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02 บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
03 บริษัท ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
04 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
05 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
07 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด(มหาชน)
08 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 

Gold

 
09 บริษัท ซอยล์ เทสติ้ง สยาม จำกัด
10 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท ฤทธา จำกัด
12 ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

Silver

 
 

Bronze

 
 

Call Support

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
0-2935-6593

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

มีส่วนลดสำหรับสมาชิกในประเภทต่างๆ