หลักสูตรของเรา

โครงการอบรมและดูงานคอนกรีตพิเศษ :
แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบ และการใช้งาน
(Special Concretes: Concept, Mix Proportion, Testing and its application)

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 1 : การออกแบบคานและเสา (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 1 : Beam and Column)

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 2 : การออกแบบแผ่นพื้นและองค์อาคารเชิงระนาบ (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 2 : Slabs and Planar Elements)

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 3 : พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 3 : Advances in Design Materials and Anchorage)

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 4 : Relation of ACI318-19 to DPT.1301/1302-61)

Future Trends of Digital Fabrication in Architecture,
Engineering and Construction

Call Support

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
0-2935-6593

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

มีส่วนลดสำหรับสมาชิกในประเภทต่างๆ

โครงการอบรมถัดไปจะเริ่ม

Available Now

สอบถามข้อมูล